Mentoring Camins

Entre nosaltres, Serveis professionals

Mentoring Camins: un nou servei per a joves emprenedors

La conjuntura econòmica que es viu a l’actualitat fa que molts joves que han decidit estudiar enginyeria de camins hagin de plantejar-se la recerca de noves sortides laborals més enllà de la del treballador per compta aliena. La manca d’oportunitats fa que els qui s’endinsen en el mercat laboral hagin de ser més creatius i optin per l’emprenedoria com una alternativa a l’escassetat d’ofertes.

Precisament perquè no és una tasca senzilla, sobretot si no es disposa d’experiència laboral prèvia en el sector, el Col·legi ha posat en marxa el nou servei gratuït Mentoring Camins, dissenyat per a donar servei als membres més joves del col·lectiu o els qui volen fer un gir a la seva carrera professional a través de l’emprenedoria o del treball autònom. L’objectiu és facilitar el contacte entre membres que volen tirar endavant una iniciativa i els col·legiats que, per la seva trajectòria professional, poden aportar i afegir valor al projecte, fent recomanacions que permetin incrementar les seves possibilitats d’èxit.

El Col·legi pretén, a través d’aquest servei, fomentar l’intercanvi de talent per enriquir el resultat d’una aposta empresarial o professional.

La participació en el servei és totalment voluntària i té una durada d’un any, i sempre es comptarà amb el suport del Comitè Mentoring Camins —format pel secretari executiu de la Demarcació i un mentor responsable—, que seleccionarà en funció del projecte presentat i de l’experiència dels mentors disponibles els millors candidats per acompanyar el mentoritzat en el desenvolupament de la seva idea de negoci.

És important que el mentor pugui aportar tant el coneixement sobre els àmbits d’activitat en els quals ha desenvolupat la carrera com les seves competències i habilitats. En aquest punt, la trajectòria professional és la clau, però també ho és el fet que sigui una persona sincera, que sàpiga escoltar, amb capacitat per resoldre problemes, flexible i oberta de ment, de manera que la relació entre les dues parts sigui el més satisfactòria possible.

Pel què fa als mentoritzats, poden sol·licitar formar part del Mentoring Camins tots els col·legiats amb una experiència professional màxima de 5 anys que engeguin el seu projecte com a professionals autònoms o un projecte empresarial. Tanmateix, aquells qui tinguin més experiència però siguin menors de 35 anys, podran rebre també el suport d’un mentor sempre que es tracti de tirar endavant un projecte empresarial (en aquest cas, s’exclouria l’exercici professional de l’enginyeria civil com a autònom).

Tanmateix, a més de rebre l’assessorament del mentor assignat, els mentoritzats compten amb altres beneficis com la disposició d’espai gratuïts a la seu del Col·legi pel desenvolupament del projecte, a més d’accés preferent a finançament a través d’una línia especial de crèdit concedida pel Banc Camins.

La presentació del nou servei es va realitzar el passat dimarts 25 de febrer amb un gran èxit d’assistents. Ja són diversos els voluntaris que s’han ofert a donar suport a possibles projectes com a mentors així com les sol·licituds rebudes per part de joves col·legiats.

Escriu un comentari

5 + 6 =