Formació i coneixement

Planificació financera (i4): Fixació dels Objectius Financers

Si heu anat seguint els tres primers posts sobre la Planificació Financera Personal ja esteu en disposició de projectar l’evolució del vostre patrimoni partint del valor actual i en funció de la variació hipotètica dels vostres ingressos i les vostres despeses.

Us podeu fixar les hipòtesis en funció de la vostra situació (solter, casat, amb fills o sense, jubilat…) i projectar els vostres ingressos i despeses per cada una de les seves naturaleses. Com a exemples: els sous solen batre la inflació, la mitja futura de la qual sembla que serà un 2%, però si sou ambiciosos us podeu planificar increments anuals del 5% o superiors; el mercat immobiliari ha tingut creixements històrics de més d’un 10% anual —excepte en els darrers 4 anys, en què ha caigut al menys un 30%!—; o el cas de les despeses escolars, que desapareixeran quan els fills acabin la universitat.

La millor manera de realitzar les hipòtesis per poder visionar l’evolució del vostre patrimoni és la fixació prèvia dels objectius financers que us plantegeu. En aquest post us exposo breument alguns exemples d’aquests objectius perquè fabriqueu, amb una combinació d’aquests, les vostres hipòtesis.

  1. Acumulació de Capital: Potser la idea més simple però no per això la més utilitzada com a objectiu. Si viviu al dia, no l’adopteu, però si la vostra visió és que us jubilareu anticipadament amb almenys un milió d’euros de patrimoni objectiu molt estès per Europa, useu-la com a fita important!
  2. Eliminació de l’endeutament: Crec que ha de ser l’objectiu prioritari sempre que aquest estigui per sobre del 40% de la vostra capacitat d’endeutament. Per això cal planificar, com a naturalesa de despesa diferenciada, les amortitzacions del deute i les despeses financeres del fet d’estar endeutat.
  3. Protecció del capital sobre els riscs: Davant del bombardeig constant dels qui volen vendre assegurances de tot tipus no cal explicar en què consisteix. Només ressalto que hauríeu de pensar en protegir dues coses, els vostres hereus (i per això és recomanable fer-vos una assegurança de vida que cobreixi almenys els vostres deutes) i el vostre capital material, sobretot contra la destrucció i/o robatori (casa, joies, cotxe, etc.). Això afecta en negatiu a la vostra generació de patrimoni, però la fa més certa!
  4. Jubilació: Necessita un capítol apart, però feu l’exercici de com us veieu el dia que us jubileu. Els ingressos del jubilat se suporten en tres pilars: el primer és el de l’estat (pensions), creieu que en tindreu prou amb això? El segon és el dels plans d’empresa (col·lectius), afortunats els que n’han tingut! però és un producte molt poc estès i menys en temps de crisi (a quins treballadors han de fidelitzar avui les empreses?). Finalment, el tercer pilar és aquell que hagi sorgit de la vostra iniciativa (plans de pensions individuals), no necessàriament fabricats en imposicions periòdiques a productes bancaris.
  5. Necessitats d’estalvi específiques: Un amic i col·laborador del meu pare va passar-se deu anys de la seva vida construint el seu propi vaixell (en hores lliures), quan el va acabar va demanar l’excedència i va fer la volta al món. Espero que tingués previst en la seva planificació financera, a més de la despesa corrent dels materials de vaixell, la despesa específica que va tenir l’any de la volta al món! Heu de preveure quines despeses puntuals importants tindreu en el futur i quan les tindreu, periodificant-les en positiu uns quants anys abans, aquestes poden tenir una influència sensible a l’evolució del vostre patrimoni.
  6. Optimització de la fiscalitat: Us en parlaré en següents posts. Tothom sap que la fiscalitat pot inclús fer canviar el lloc de residència, la modalitat dels contractes laborals, les decisions d’inversió, etc. Per tant, a l’hora de tenir en compte la fiscalitat en la planificació financera, esteu planificant el vostre modus vivendi!
  7. Planificació de les herències i de la successió: Sense entrar en tòpics, sabeu que tard o d’hora heretareu béns i/o deutes dels vostres progenitors. No planificar de manera aproximada els temps i els valors heretats pot fer menys fiable la vostra planificació. D’altra banda, és un bon objectiu plantejar-vos què els voleu deixar als vostres hereus quan arribi el moment (penseu que no us emportareu res allà a dalt!)
  8. Altres objectius qualitatius: Crear-vos un pressupost familiar, donar part del vostre temps a l’acció social, deixar de fumar o presidir la comunitat de veïns poden ser objectius no quantitatius que poden influir la vostra planificació financera, heu d’avaluar quins són importants per a vosaltres.

Us podeu fixar objectius a curt, mig o llarg termini entenent que, com que la vostra planificació la revisareu periòdicament (un cop a l’any, com la revisió mèdica!), anireu avaluant quin és el progrés d’aquests.

A la xarxa hi ha diversos articles sobre exemples d’objectius financers, poseu a la xarxa “objectius financers personals-exemples” en diversos idiomes i veureu la diversitat de cultura financera arreu del món.

Que tingueu una bona salut financera!

Escriu un comentari

1 + 8 =