Energia 100% renovable

Gestió d'infraestructures

Energia 100% renovable

Aconseguir entrar en l’era de l’energia completament renovable és un repte tècnicament i econòmicament possible. El gran camp de l’enginyeria civil a partir d’ara serà el canvi climàtic.

L’energia ha estat i és una preocupació i un repte permanent de la societat. I avui més que mai, perquè ens hem d’implicar en el gran desafiament del planeta,  que és la lluita contra el canvi climàtic i, per tant, l’inici de l’era de l’energia 100% renovable.

Per primera vegada en la història, tots els països del món s’han reunit —el passat mes de novembre, a París (COP21)— per certificar que el compromís de tots ells amb la descarbonització del planeta és ineludible. Vull fer referència en aquest article a l’estudi fet i dirigit pel nostre company Josep Rebollo i un equip de set col·laboradors per a l’Ajuntament de Barcelona. El treball tracta sobre un possible subministrament d’energia 100% renovable a la Regió Metropolitana de Barcelona, amb recursos naturals i tecnologia disponible a Catalunya, i que vaig tenir l’oportunitat de prologar.

Visió tècnica i econòmica

Hauríem de començar a considerar que el gran camp de l’enginyeria civil a partir d’ara serà el canvi climàtic i, per tant, caldrà incorporar l’energia renovable com a plantejament en tot el que fem. Ja és possible, tècnicament i econòmicament, plantejar un sistema de generació d’energia 100% renovable a tot Catalunya, i això és una bona notícia.

L’estudi planteja la generació d’energia eòlica offshore en aigües profundes al golf de Lleó, amb molins flotants fets de formigó i desenvolupats íntegrament a la UPC. Aquesta font es complementa amb generació fotovoltaica i un sistema d’emmagatzematge d’energia per al moment en què l’oferta sigui superior a la demanda, basat en un sistema de deu embassaments reversibles (CHR).

La tecnologia eòlica desenvolupada, a més de ser fruit del treball d’R+D+I de la UPC, preveu la construcció dels aerogeneradors utilitzant la indústria local i generant, per tant, molta activitat econòmica al seu voltant. És important remarcar que el sistema plantejat proporciona excedents d’energia renovable, que es podrien vehicular per a la implantació del vehicle elèctric i el possible dessalatge d’aigua. Veiem, doncs, la importància d’aquest plantejament en els camps de l’aigua, la mobilitat i la qualitat de l’aire.

L’estudi conclou que la solució òptima d’un plantejament amb MIX renovable viable és amb un 90% d’energia renovable eòlica i fotovoltaica i un 10% d’energia importada (que també es podria generar amb centrals tèrmiques de RSU, biomassa o hidràulica).

Aquest estudi, que caldria desenvolupar i adaptar a la realitat empresarial del nostre país, mostra fins a quin punt tenim solucions a l’abast que cal estudiar i desenvolupar perquè es converteixin en una eina important de la nostra política energètica i de descarbonització els anys vinents, i que serveixin, en definitiva, per lluitar contra el canvi climàtic.

Escriu un comentari

4 + 5 =