Cyclists_at_red_2

Mobilitat

La bicicleta avança com a mitjà de transport a Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha fet públiques les dades del “Baròmetre de la Bicicleta 2014” que apunten a una consolidació d’aquest mitjà de transport en els hàbits de mobilitat dels ciutadans.

A Catalunya els usuaris de la bicicleta s’apropa als 2,8 milions de persones, de les quals més de 450.000 ho fan cada dia o gairebé cada dia, una xifra que dobla les dades d’usuaris de l’any 2006.

Pel que fa als perfils dels usuaris, cal destacar que un 63,7% dels usuaris són homes, dels quals 1 de cada 3 té entre 25 i 39 anys. En correlació amb l’edat, hi ha més presència de persones que treballen o estudien i el 73,4% té un nivell d’estudis mitjà o alt. Cal destacar l’increment de l’ús diari que es dóna a la ciutat de Barcelona.

Tot i que el lleure encara és l’ús més habitual de la bicicleta —i també en destaca l’augment de l’ús turístic— derivat de la millora dels carrils i vies verdes, els desplaçaments quotidians guanyen terreny i acostumen a realitzar-se en trams d’entre 2 i 4,5 kilòmetres. Els usuaris valoren l’economia, l’eficàcia i la rapidesa del mitjà.

Cycling_in_Copenhagen

El Departament de Territori i Sostenibilitat, que publica aquest baròmetre, afirma que és fonamental treballar en línies d’actuació que promoguin l’ús de la bicicleta, com són:

  • Impulsar els projectes de carrils bici i vies verdes.
  • Potenciar la intermodalitat i adaptar la regulació de l’ús de la bicicleta en el transport públic.
  • Incrementar la seguretat amb la creació de nova senyalització en carreteres i l’elaboració de manuals i recomanacions tècniques per al disseny, senyalització i millora de les condicions de circulació de les bicicletes.
  • Elaborar i difondre estudis i recomanacions de bones pràctiques relacionats amb el món de la bicicleta i el seu impacte socioeconòmic, així com l’organització de congressos que promoguin el seu ús.
  • Donar suport al desenvolupament de la xarxa cicloturística de Catalunya.
  • Sensibilitzar i executar actuacions de promoció de l’ús de la bicicleta en la mobilitat quotidiana, en el marc del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, tant en l’àmbit escolar com el laboral.

Les dades confirmen l’expansió de l’ús de la bicicleta com a eina de mobilitat a les principals ciutats de tota Europa, com és el cas de Londres, on els trajectes en bicicleta estan assolint rècords històrics, o el cas de França, on es vol pagar els desplaçaments a la feina en bicicleta.

Escriu un comentari

4 + 3 =