barcelona vista

Opinió

Els impactes del Covid-19 sobre l’obra pública

Mateu Turró, enginyer de Camins, Canals i Ports.

En aquest article l’enginyer de Camins Mateu Turró reflexiona sobre les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, posant l’accent en l’àmbit econòmic, i analitza quin paper ha de tenir el sector de l’enginyeria civil en la recuperació de l’activitat.

Turró repassa els desafiaments socials, laborals, econòmics, socials, geopolítics i financers a què ens enfrontem i reclama un consens polític per buscar solucions de consens, pensades per afavorir canvis a llarg termini i evitant posar en risc les llibertats.

En l’àmbit de la gestió del territori i la mobilitat, l’autor prediu un canvi de tendència provocat per les percepcions generades durant el confinament: “la imatge de la ciutat sense cotxe ha entrat en l’imaginari col·lectiu”. Això pot facilitar decisions valentes des de la política per reduir la contaminació de les ciutats. Turró també alerta del fet que el planejament urbanístic “haurà de donar resposta a la possible pressió suburbanitzadora, buscant un equilibri eficient”.

El potencial de reactivació que pot tenir l’obra pública i quins han de ser els processos de decisió per invertir en aquells projectes que generin més valor és una altra de les reflexions importants de Turró, que posa l’accent en les actuacions per reforçar el sistema sanitari i també en tots aquells projectes per combatre l’emergència climàtica.

Turró posa sobre la taula el debat sobre com pagar els serveis públics essencials i quina repercussió pot tenir això en l’àmbit de la mobilitat. “La finalització de les concessions d’autopistes haurien d’obligar a trobar un model més adient que el de gratuïtat de totes les carreteres, que és inassumible pels pressupostos públics”.

Descarrega’t l’article sencer.

 

Escriu un comentari

1 + 3 =