_28A2092_b

Aigua i energia

Un nou pas en la regeneració de l’aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua afavorirà l’explotació de les instal·lacions de l’Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) situada al municipi del Prat de Llobregat.

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, afavorirà, durant l’any 2017, l’inici de l’explotació de les instal·lacions de l’Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) situada al municipi del Prat de Llobregat amb un doble objectiu. D’una banda, fer una campanya de demostració de producció d’aigua prepotable, retornant al riu un cabal que podria arribar als 2m³/s i, de l’altra, injectar aigua regenerada per protegir de la salinització a l’aqüífer profund del Delta del Llobregat.

L’objectiu és demostrar la capacitat i la seguretat d’aquestes instal·lacions, que serien clau per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el més que probable cas de sequera. Tot i que l’ERA fa 10 anys que funciona, fins ara l’aigua que produïa s’avocava en el tram final del Llobregat o bé s’injectava en la barrera contra la intrusió salina a l’aqüífer del Baix Llobregat per combatre la salinització del Delta.

Ara es fa un pas més en la gestió dels recursos hídrics i, una vegada tractada i renaturalitzada, l’aigua es podrà utilitzar com a aigua prepotable, situant el punt d’abocament 8 km aigües amunt de la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, que proveeix gran part de l’aigua potable a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L’ERA té una capacitat de producció equivalent a la planta dessaladora del Prat (uns 50 hm³/any i genera un ús més sostenible d’aquest recurs des d’un punt de vista ambiental i econòmic, ja que redueix la detracció d’aigua dels rius Ter i Llobregat i la sobreexplotació dels aqüífers, amb una tercera part del cost d’explotació que suposa la dessalinització.

Catalunya disposa d’una experiència molt notable en diversos usos de l’aigua regenerada, com a l’ERA del Camp de Tarragona, que proveeix d’aigua regenerada de gran qualitat el polígon industrial de Tarragona i ha permès garantir un recurs bàsic a la important activitat que s’hi des- envolupa, alliberant fins a 6 hm³ anuals d’aigua per poder dedicar-los a consum humà, reg i usos ambientals.

L’ERA del Prat, que pren el cabal de la planta depuradora d’aigües residuals, disposa de tractaments de coagulació-floculació llastrada, decantació, microfiltració i desinfecció amb llum ultraviolada que eliminen la terbolesa i inactiven els microorganismes patògens de l’aigua, de manera que s’obté una qualitat òptima per tornar-la al mitjà com a prepotable.

Així mateix, l’ERA disposa d’un procés de regeneració avançat per a una part del cabal (15.000 m³/d), mitjançant membranes d’ultrafiltració, d’osmosi inversa i llum ultraviolada, capaç de produir una aigua regenerada de gran qualitat.

 

Escriu un comentari

9 + 8 =