Passeig Colom Barcelona

Mobilitat

Barcelona busca una mobilitat sostenible pròpia

Fa temps que Barcelona ha posat la proa cap a un model de mobilitat sostenible que humanitzi la ciutat i, al mateix temps, que ajudi a complir els objectius climàtics del 2020. Una gran varietat d’exemples d’aquesta voluntat es recullen a la Setmana de la mobilitat sostenible i segura que fins diumenge 18 d’octubre proposa més de 500 activitats arreu del país.

L’any 1987 l’Informe Brundtland definia la sostenibilitat com “satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures”. Des de llavors se n’ha parlat molt sobre aquest concepte i ha estat inclòs en multitud d’àmbits com ara el de la mobilitat. L’Ajuntament de Barcelona entén la mobilitat sostenible com a “un model saludable i baix en carboni, que té com a prioritat la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, així com crear un espai públic confortable que afavoreixi la convivència ciutadana”.

I es que el transport és l’activitat que més energia primària consumeix a Catalunya —40% del total— i una de les principals fonts d’emissió de gasos contaminants d’efecte hivernacle, d’ocupació del territori i de generació de soroll. En aquest sentit, en els darrers anys s’han multiplicat les accions i iniciatives en favor d’una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient i l’entorn que ens envolta i, per tant, que reverteix en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Més bici

Barcelona és un clar exemple de l’aposta per la mobilitat sostenible i, en concret, per la bicicleta. A la ciutat més d’un 5% d’usuaris utilitzen cada dia aquest mitjà de transport, el que més ha crescut a l’última dècada. Com a mostra, des del 2011 el nombre de desplaçaments amb bici ha augmentat un 15,5% fins als 136.440 l’any 2014. De fet, Barcelona és considerada avui dia, amb 116 km de carril bici, l’onzena ciutat del món millor per anar en bicicleta segons l’índex Copenhaguen.

Actualment, s’hi estan ampliant els carrils bici amb la instal·lació provisional d’un carril bici a la part muntanya de la plaça Joan Carles I i amb la construcció d’un altre al carrer Londres, entre Aribau i Josep Tarradellas, que a partir de finals d’octubre millorarà la connexió entre el districte de l’Eixample i el de les Corts, i que, en un futur, podrà connectar amb l’avinguda de Sarrià.

Xarxa ortogonal i autobusos híbrids

La xarxa d’autobusos de TMB té una extensió de gairebé 900 km, més de 2.500 parades i un miler de vehicles en servei, als que s’hi sumen el més d’un centenar de vehicles del bus nocturn.

Des del 2012, l’Ajuntament i TMB treballen en una nova xarxa d’autobusos urbans de traçat ortogonal o, el que és el mateix, estructurada en línies de recorregut horitzontal o vertical. El projecte redibuixa el mapa de busos seguint criteris de facilitat d’ús, eficàcia i gestió eficient dels recursos amb un disseny emmirallat en la ciutat intel·ligent. La implantació d’aquest sistema persegueix reduir el temps d’espera i de viatge, així com millorar la connectivitat entre els diferents modes de transport, amb la qual cosa s’assolirà alhora un transport públic més atractiu i més sostenible.

La conversió és progressiva i no hi ha un termini per completar els 28 eixos. De les 28 línies previstes, cinc van entrar en funcionament l’any 2012, cinc més es van posar en marxa l’any següent i el 2014 van entrar en servei tres noves línies i se’n va reestructurar una de la fase anterior. Cap a principis del 2016 es preveu l’activació de tres línies fins a completar uns 16 eixos del total.

A més, el servei disposa d’una àmplia flota de vehicles en constant renovació tant per millorar el confort, la seguretat i l’accessibilitat dels passatgers com per incrementar-ne l’eficiència energètica i reduir les emissions contaminants i els gasos amb efecte d’hivernacle. Per això, els autobusos elèctrics, híbrids o de gas, van desplaçant paulatinament els propulsats amb combustible dièsel.

Vehicles elèctrics i de GNC

Una de les iniciatives destacades al voltant de la mobilitat elèctrica de Barcelona és Live, una plataforma público-privada per a l’impuls de la mobilitat sostenible per la ciutat.

Entre els objectius d’aquesta iniciativa trobem impulsar el desplegament de xarxes públiques i privades de recàrrega elèctrica i de GNC (gas natural comprimit) a Catalunya, promocionar la introducció de vehicles sostenibles tant en flotes privades com públiques, així com el desenvolupament del propi mercat de vehicles i serveis de mobilitat. Com ho fa? Doncs bàsicament a través d’ajuts, incentius i subvencions o polítiques de promoció i suport municipal com ara la gratuïtat de les zones verdes i blaves de les zones urbanes. Us recomanem una ullada als diferents avantatges que pot suposar passar-se al vehicle sostenible.

Cal puntualitzar que la mobilitat sostenible no es redueix a adquirir un vehicle de GNV (gas natural vehicular) o elèctric. A Barcelona hi ha altres opcions per moure’s eficientment sense comprar un cotxe, optimitzant l’ús i la capacitat del transport privat, i Live també els té en compte: rènting, lísing, lloguer, car pooling i car sharing.

La ciutat és dels vianants

Barcelona persegueix una transformació profunda cap a un model urbà que potenciï l’escala humana per tal d’assolir una ciutat més confortable, accessible i segura. El nou model de ciutat ha de permetre als seus habitants resoldre les seves necessitats de mobilitat d’una forma més sostenible i integradora. Per això, ha d’apostar per reformes que millorin la quantitat i la qualitat de l’espai dedicat a les persones i al transport públic.

En les últimes dècades algunes de les reformes urbanístiques de la ciutat comtal han estat encaminades en aquesta direcció ja que han permès la reintroducció del tramvia i l’aposta per la bicicleta, tant pública com privada, la priorització de les zones 30, la millora de l’accessibilitat o l’ampliació de les voreres, per exemple. També s’han pacificat determinades zones de les ciutats, ampliat l’espai per al vianants i dedicat zones exclusives per aquests.

Anar a peu és el mode de desplaçament més eficient i saludable. Malgrat això, Barcelona té més de 80.000 persones censades amb algun tipus de limitació de mobilitat, la població menor de deu anys supera les 67.000 persones i la major de 70 anys les 250.000. Així doncs, cal seguir treballant per fer realitat un dels lemes que regeixen el pla de mobilitat de l’Ajuntament: “Tots som vianants”.

Escriu un comentari

6 + 3 =