expert joaquim llanso

Formació i coneixement

Els punts claus en la gestió d’infraestructures

L’enginyer de Camins Joaquim Llansó i Nores és L’Expert del nou número de la revista Camins.cat, dedicat a la gestió d’infraestructures. L’avalen 35 anys de professió com a contractista, promotor de grans infraestructures d’obres públiques i com a director d’obra. FCC, Grup OHL i ACS-DRAGADOS són només algunes de les empreses a les quals ha treballat i a qui representa actualment com a Director General de la Cambra Oficial de Contractistes.

 

Els punts claus en la gestió d’infraestructures

Text per Joaquim Llansó i Nores

Si després de la meva trajectòria professional, vosaltres creieu que em puc considerar  un expert, em veig amb cor de dir-vos que hi ha una sèrie de conceptes bàsics a aplicar i tenir en compte en tot moment que ens ajudaran a tenir la tranquil·litat d’haver fet sempre les coses el millor possible i amb l’honestedat necessària.

-Treballar en equip i amb els millors. Convèncer i no imposar. L’èxit arriba quan es treballa en equip i per això és clau que cada integrant estigui convençut del que ha de fer i ho faci perquè se senti part important de l’engranatge, i no només perquè se li ha manat fer-ho. Així, quan al final de l’execució d’una obra s’assoleixen els objectius planificats, tots els membres de l’equip estan contents i satisfets.

-Tenir sempre una actitud positiva. Exigir però donar exemple. Qualsevol membre del meu equip té la base tècnica que la seva titulació li certifica. Tret d’això, per mi hi ha tres coses bàsiques que un professional ha de reunir i que són: tenir seny, ganes de treballar i una actitud positiva.

-Treballar amb honestedat i ètica. Estarem més tranquils i ens respectaran més. Tothom procura i és responsable d’assolir els objectius planificats, des del director general fins arribar a l’administratiu, l’oficial i el peó. I tots compleixen, a més a més, un codi ètic en les seves actuacions.

Dedicar un 10% del termini d’execució a l’estudi , anàlisi i millora del projecte.  Jo sempre he partit d’una premissa: tenir temps per analitzar el projecte adjudicat, veure si és millorable, si té algun defecte o omissió, si el termini previst és l’adient per al tipus d’obra, si el terreny real és el previst, etc. És clau, a més, aconseguir el recolzament i la confiança total de l’empresa i dels caps per evitar que temes burocràtics interns allarguin processos innecessàriament.

-Tractar els proveïdors i subcontractistes com a “socis”, exigint-los però respectant-los. No s’hi val a canviar les condicions pactades o deixar de pagar si l’obra ens va malament. Si això passa,  és culpa nostra, no d’ells. Hem fet un gestió dolenta que no els hi podem repercutir.

-Anar de la mà del client. Els objectius són comuns. Amb la nostra seriositat ens guanyarem la seva confiança. Sempre que m’he hagut d’afrontar a una negociació, sigui amb el client, el director facultatiu, el subcontractista, un proveïdor, o fins i tot amb algú de la pròpia empresa, he fet l’exercici de posar-me al seu lloc. D’aquesta manera sé el que jo faria si estigués a l’altre costat de la taula i això facilita l’enfocament inicial de la negociació i el seu posterior desenvolupament.

Llegeix el text completal fitxer adjunt.

Fitxers adjunts:

Escriu un comentari

7 + 3 =