minard_napoleon

Emprenedoria i innovació, Gestió d'infraestructures, Urbanisme

Big Data al S. XIX: redescobrint Charles Minard

Minard, l’inventor d’una nova manera de pensar.

 

El Big Data és un núvol incomprensible de dades que es transforma en informació valuosa, en gran mesura quan ho traduïm visualment. Entre els seus pioners es troba l’enginyer de camins francès Charles Joseph Minard, injustament recordat només per la commovedora representació de la campanya de Napoleó a Rússia el 1812, considerada la millor representació estadística de la història.

 

L’obra més coneguda de Minard presenta sis tipus de dades en dues dimensions: nombre de tropes de Napoleó; distància recorreguda, temperatura; latitud i longitud; direcció de viatge; i ubicació relativa en dates específiques. La manera en què representa el volum de les tropes és el que ara coneixem com a diagrama de Sankey, atribuït a Matthew Sankey tot i que Minard l’havia utilitzat 30 anys abans. Minard va néixer a Dijon, França, el 27 de març de 1781. Va estuadiar a l’École Nationale des Ponts et Chaussées a París. L’inici de la seva carrera coincideix amb l’expansió de l’imperi francès. Durant tot aquest període, Minard treballa en la construcció de preses, canals i projectes de ponts per l’Europa napoleònica.

 

L’any 1842, poc abans que exercís com a inspector general del Corps des Ponts, es promulga una llei per impulsar la construcció de la xarxa ferroviària a tot França, amb París com a centre. Per planificar les rutes, Minard va analitzar el trànsit a les carreteres i els canals existents i ho va traduir en un gràfic estadístic. Hi mostra els costos diferencials per al transport de mercaderies i persones, per a tota la ruta d’una línia en comparació amb els recorreguts parcials de tarifes per a viatges intermedis. Després Minard es va adonar que milloraria la llegibilitat d’aquest tipus d’anàlisi si ho mostrés en un mapa, supeditant l’exactitud cartogràfica a les dades estadístiques.

 

La rellevància d’aquests treballs va ser tanta, que, des de 1850 fins a 1860, tots els retrats dels ministres d’obres públiques de França es van realitzar amb una de les creacions de Minard al fons. El principal objectiu era aconseguir que l’objectivitat de les dades i l’estadística ajudessin a racionalitzar les inversions públiques. Minard va iniciar el camí cap al qual avui ens ajuda a entendre millor l’univers d’informació que coneixem com Big Data.

Escriu un comentari

9 + 2 =