Màster

Formació i coneixement

Per fi som Màster

El passat divendres 24 d’abril, el Consell de Ministres va aprovar l’acord que estableix el procediment per aconseguir la correspondència de les titulacions pre-Bolonya als nivells de grau i màster. En el cas del títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, la normativa estableix l’equivalència al nivell de Màster, fet que arriba desprès d’anys de reclamacions per part del Col·legi.

L’entrada en vigor d’aquesta nova normativa, aprovada a proposta del ministeri d’Educació, Cultura i Esport, és la culminació d’un llarg procés farcit de gestions per part dels Col·legis d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – tant de Catalunya com de la resta de l’Estat -, per tal de traslladar a les autoritats, a les institucions i al sector privat, la necessitat de promulgar una norma que fes possible la correspondència dels títols espanyols al nivell de Màster i equiparés per fi, els estudiants de l’Estat espanyol als de la resta d’Europa, fent-los així competitius en el context laboral internacional.

Un cop aprovat aquest Real Decret, l’ANEC, l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, s’encarregarà de revisar la correspondència directa dels títols segons cada carrera. En aquest cas, l’enginyeria de Camins, Canals i Ports, compte amb els 300 crèdits o els 5 anys d’estudis superiors que exigeix la normativa per aconseguir l’equivalència a Màster. Així, aquest títol es correspon directament amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per l’Educació Superior (MECES), i aquest nivell 3 es correspon a la vegada, amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions Professionals (EQF), considerat com a Màster.

Un decret molt esperat

L’aprovació d’aquesta nova normativa ha estat llargament esperada. Des de l’any 2008, el Parlament Europeu i el seu Consell demanava al govern espanyol que comuniqués l’equivalència dels quatre nivells establerts en el Marc Espanyol de Qualificació per l’Educació Superior (MECES) – dividits en tècnic superior, grau, màster i doctor – en els vuit que determina l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Per la seva banda, els Col·legis d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, tant a nivell català com a nivell espanyol, feia temps que reclamavenml’aplicació d’aquesta correspondència en els títols. Durant l’últim any, la pressió s’ha fet més forta i moltes associacions i organitzacions empresarials com la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), l’Associació d’Empreses Constructores d’Àmbit Nacional SEOPAN, l’Associació Nacional de Constructors Independents (ANCI), l’Agrupació Nacional de Contractistes d’Obres Públiques (ANCOP), el Fòrum per l’Enginyeria d’Excel·lència (FIDEX) i l’Associació Espanyola d’Empreses d’Enginyeria, Consultoria i Serveis Tecnològics (TECNIBERIA) també s’han sumat a aquesta petició al·legant que la manca d’aquesta equiparació restava competitivitat als professionals i a les empreses del país en l’àmbit internacional.

Finalment, i gràcies a l’obtenció d’aquesta equivalència tant els enginyers com les empreses del sector estaran en igualtat de condicions, un factor transcendental pel reconeixement a l’estranger dels professionals espanyols en un mercat global altament competitiu.

Escriu un comentari

7 + 3 =