Sector

El MAIT: cap a una metodologia compartida d’avaluació d’infraestructures per a Catalunya

Disposar d’una metodologia comuna d’avaluació per a totes les infraestructures de transport permet comparar projectes i prioritzar-los en funció de criteris socials, econòmics i ambientals predefinits, procurant una utilització raonable dels recursos públics, sempre escassos. Mentre que ja fa anys que s’utilitza als països del nord d’Europa, a Espanya aquesta encara continua essent una pràctica excepcional.

L’any 2010 el Col·legi d’Enginyers de Camins va presentar El Mètode d’Avaluació d’Infraestructures de Transport (MAIT), que va elaborar amb la consultoria MCRIT comptant amb l’assessorament de Mateu Turró i la col·laboració del Gabinet d’Estudis Econòmics.

Els projectes avaluats amb el MAIT s’etiqueten com a tipus A, B, C, D o E, de més a menys eficient, en funció de paràmetres com el cost d’execució, manteniment i explotació, la previsió de la demanda o l’anàlisi dels possibles beneficis en termes d’estalvi de temps o d’accidents, entre d’altres. Un cop realitzada aquesta avaluació, és possible decidir si la inversió interessa igualment o si caldria revisar-la.

L’any 2011, la Generalitat va aprovar un decret on s’especificava que totes les obres que requerissin d’una inversió superior als 25 milions d’euros havien de ser avaluades prèviament. Així doncs, a mitjans del 2012 el Col·legi de Camins va signar un acord amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) per fixar un marc de treball que els permetés definir les guies de sistemes d’avaluacions específics per a totes les infraestructures de transport: ferroviari, per carretera, públic de superfície, aeri i marítim.

Fins ara, el MAIT s’ha aplicat per avaluar diferents projectes. A la ciutat de Barcelona són destacables l’estudi de la connexió del TRAM per la Diagonal, en el qual s’ha avaluat l’interès pel conjunt de la societat catalana des del punt de vista socioeconòmic donant resultats mitjans-alts; els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, que ha permès definir el tipus de vies a construir i les infraestructures necessàries i ha donat resultats molt positius en quant a rendibilitat econòmica del projecte; o la nova xarxa ortogonal d’autobusos que ara s’està començant a implantar, entre altres. A Palma de Mallorca, per posar un altre exemple, el MAIT ha permès avaluar l’interès socioeconòmic de la construcció del tramvia entre Palma i S’Arenal pel conjunt de la societat.

1 Comentari

  1. Mateu Turró

    Estem preparant donar una nova empenta al sistema d’avaluació d’inversions a Catalunya, amb millors al MAIT, cursos, casos pràctics… Tindrem més participació de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la UPC i col.legis professionals, entre altres. Aquells que estiguin interessats en el tema el podran seguir en aquest blog.

Escriu un comentari

6 + 5 =