vortex-bladeless-2

Emprenedoria i innovació

Un molí de vent sense aspes

L’empresa Vortex Bladeless ha guanyat el Premi Renovable de l’any que s’ha otorgat durant les X Jornades Avileses d’Energia. El premi ha estat per l’enginy i l’originalitat d’un grup d’enginyers espanyols, establerts als Estats Units, que han dissenyat estructures que generen electricitat sense necessitat de pales. Els aerogeneradors aprofiten el vent per fer vibrar la columna i poder generar electricitat. Els seus creadors, David Yañez, David Suriol i Raúl Martín, aposten per un model d’aerogeneradors que fan menys soroll, ocupen menys espai, suposa més estalvi i són respectuosos amb l’espai de les aus que sovint impacten contra les pales dels molins de vent convencionals. En tenir unes dimensions més reduïdes i ser tan silenciosos fa que es puguin instal·lar en àrees on comptar amb aerogeneradors de triple pala és inviable com, per exemple, als nuclis urbans.

 

Aerogeneradors més eficients

Cada vórtex és rígid i lleuger. Consta d’una vareta envoltada per un con. A la base hi ha dos anells concèntrics d’imants a la vareta. Els imants de l’anell exterior miren cap a dins, i els de l’interior, cap a fora. Quan el vent mou el con, els imants s’acosten i repel·leixen, la qual cosa engega l’alternador lineal. I això és el que més ha costat als enginyers de Vortex: fer que la freqüència dels remolins del vent coincideixi amb la vibració de l’estructura. Al ser un con, la generació d’electricitat és menor que amb un molí de vent convencional. Els creadors afirmen que el seu sistema és un 60% més eficient en termes econòmics, ja que permet col·locar més aerogeneradors, aquests són més barats i no requereixen manteniment. De fet, segons els seus creadors, els seus aerogeneradors pesen la desena part que un molí convencional.

Energia marítima offshore

Vòrtex es planteja altres metes com la generació eòlica offshore (mar endins), aquest és un dels entorns ideals per als seus dispositius a causa de les característiques del seu aerogenerador. Tenen un baix centre de gravetat, dràstica reducció dels costos de manteniment i la menor complexitat en la instal·lació.El projecte Vòrtex es troba en fase de prototips per poder realitzar proves que demostrin la seva eficiència, els primers mesuraran uns dos metres d’altura per poder instal·lar-los a un habitatge. El següent pas seria fabricar 20 unitats per llançar-les al mercat. Actualment compten amb finançament privat que han obtingut, fins i tot, d’inversors estrangers que aposten per un projecte que podria convertir-se en realitat el 2017.

Escriu un comentari

7 + 2 =