Panells solars

Aigua i energia

… i què passa amb l’autoconsum elèctric?

El Reial Decret 1699/2011 va establir l’obligació per al Govern d’elaborar “una regulació del subministrament de l’energia elèctrica produïda a l’interior de la xarxa d’un consumidor per al seu propi consum”.

El juliol de 2013 es va presentar una proposta de Reial Decret d’Autoconsum amb la idea de la imposició d’un peatge de suport a l’autoconsum per a aquells qui, a més de comptar amb una instal·lació de generació, estiguessin connectats a la xarxa per garantir el subministrament quan la seva pròpia producció no cobrís les necessitats. La Llei 24/2013 implanta modalitats d’autoconsum i estableix l’obligació que aquests consumidors contribueixin als costos i serveis del sistema. Finalment, el passat 5 d’agost el Govern va enviar al Consell d’Estat el tercer esborrany del citat Reial Decret, en què esmenava alguns elements dels anteriors, introduïa una burocràcia excessiva en el règim d’autorització i establia dos càrrecs, un de fix i un altre de transitori segons l’energia consumida.

El problema econòmic rau en el fet que si l’autoproductor d’electricitat no paga un peatge per a la producció per a ús propi, els costos fixos del sistema elèctric recauran sobre els altres consumidors. En ser menys els consumidors per fer front als mateixos costos fixos es produeix una transferència d’aquests costos a la resta dels consumidors del sistema o, el que és el mateix, una pujada de tarifes per a tots els usuaris. Tot usuari, consumidor o autoproductor, pel fet d’estar connectat a la xarxa i poder utilitzar-la en qualsevol moment, hauria de fer front a uns peatges per cobrir-ne els costos fixos. La futura regulació de la quantia d’aquests peatges serà decisiva per incentivar o no la implantació de l’autoconsum.

Regulació

En països com Alemanya o el Brasil, l’autoconsum basat en energies renovables està regulat utilitzant esquemes de “balanç net”, segons el qual els consumidors que compten amb una petita instal·lació d’energia solar o eòlica poden abocar a la xarxa elèctrica l’excés d’electricitat produïda i, a canvi, poden conconsumir-la amb posterioritat. És essencial que la legislació permeti als autoconsumidors injectar el seu excés de generació a la xarxa a canvi d’una compensació. La incertesa reguladora i el buit legal, la imposició d’un peatge de suport i l’increment de la part fixa del rebut de la llum (els peatges) sobre la variable (l’energia), desincentiva l’estalvi energètic.

Esperem que en la futura legislació s’aconsegueixi un equilibri i es redueixin les restriccions administratives i econòmiques al desenvolupament de les instal·lacions d’autoconsum, fet que marcaria l’inici del canvi de model elèctric cap a una generació més distribuïda. Considerant els components econòmics, tecnològics i ideològics que han extremat les posicions, és possible que la decisió es demori davant l’ampli període electoral que ens espera.

Escriu un comentari

8 + 1 =