Nova Borsa de Treball

Serveis professionals

La nova Borsa de Treball et facilita la cerca de feina

El Col·legi d’Engiyers de Camins de Catalunya ha renovat totalment la Borsa de Treball per millorar l’empleabilitat dels col·legiats.

Aquesta eina online, essencial tant de cara a la cerca de feina com per a la cerca de candidats, està en marxa des del 10 de juliol. Funciona de manera similar als buscadors de feina de pagament, amb una navegació clara i simple i un ventall d’opcions que potencia l’exercici lliure de la professió com a freelance. Consta d’una secció per a col·legiats i d’una altra per a empreses.

Els candidats poden crear diversos perfils professionals formats per currículums i cartes de presentació adequats a cada oferta de feina. Per potenciar l’activitat freelance, la nova plataforma compta amb un apartat exclusiu per aquest tipus d’ofertes, on es pot especificar el salari/hora i les especialitats professionals.

El cercador permet trobar fàcilment ofertes tant de freelance com de treball per compte aliè i enllaçar amb les ofertes del Col·legi de Madrid. També dóna l’opció de crear i gestionar alertes segons el tipus de feina i el lloc on es busca. Un cop s’ha fet la inscripció a una oferta, es pot fer el seguiment de l’estat de la candidatura per saber si ha estat llegida i acceptada o descartada.

Pel que fa a les empreses, aquestes poden publicar ofertes i projectes. Les ofertes estan orientades a la incorporació en plantilla, i els projectes a la contractació de personal freelance. A més, la nova Borsa de Treball flexibilitza la selecció de candidats mitjançant l’opció de cercar-los directament a la base de dades.

 

Escriu un comentari

4 + 3 =