Duo Bona blog 2

Opinió

Una proposta ambiciosa i compromesa amb la societat

Els quatre anys vinents seran decisius per a definir quin serà el rol dels enginyers de camins en les pròximes dècades. Mai s’havien conjugat tants elements alhora que suposen reptes inèdits per a la nostre professió, històricament habituada a una còmoda posició professional, econòmica i social.

I no és únicament l’efecte de la crisi, ni la falta d’estímuls per canviar la tendència. A la baixa quantitat i qualitat de les ofertes laborals cal sumar-hi altres factors: la necessitat de respondre a les inquietuds dels enginyers i enginyeres de camins més joves, la manca d’oportunitats, l’amenaça de l’aprovació d’una Ley de Colegios y Servicios Profesionales limitadora, el progressiu buidat de funcions dels Col·legis professionals, la irrupció de les noves titulacions en enginyeria civil, la caiguda de recursos econòmics per al Col·legi, o la temptació de recentralització. Aquest és l’escenari d’aquestes eleccions.

Estem davant la disjuntiva de triar si som actors o espectadors en aquest procés de canvi que ha d’afectar l’enginyeria de camins. A la candidatura Altisench-Gutiérrez ho tenim molt clar: volem ser protagonistes, amb tots vosaltres, del nostre futur. Ho volem fer sense renunciar als orígens, però sense ancorar-nos en el passat, cal que avancem. Si no decidim, algú altre ho farà per nosaltres, i això sols serà possible des d’un Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports fort i compromès amb la societat.

Aquesta no és una qüestió sobre la gestió del Col·legi. Sabem com fer-ho, i molt bé, com demostren els balanços d’aquests darrers anys i el patrimoni disponible. La gestió és forma, i la forma, sense fons, no és res. El més rellevant és el projecte, és saber com volem que sigui el Col·legi i com aconseguir-ho. Nosaltres ho tenim clar i així ho demostrem amb un programa treballat, innovador, possibilista, amb contingut, fruit del coneixement i de l’experiència. No hi ha ni una proposta buida, no n’hi ha ni una que no puguem aconseguir.

I, a més, tenim l’equip. Ens enorgulleix haver sumat un grup de companys i companyes extraordinari, capaç i implicat. Som un equip entusiasta, compromès, plural, transversal i ric en experiència, que ens ha permès aportar capacitat d’anàlisi i innovació. Un equip equilibrat que reflecteix la gran part dels perfils i les inquietuds del nostre col·lectiu. Creiem que difícilment es pot trobar un grup millor per pilotar amb èxit el Col·legi en aquest moment complex.

A més d’una forta presència de companys joves molt ben preparats, el nostre equip aporta l’experiència dels qui ja hem format part i coneixem el Col·legi i la Seu Nacional, com funciona i quins són els seus límits, la qual cosa ens ha permès treballar i consensuar un programa de govern ambiciós i possibilista.

Cal apostar per un model organitzatiu viable i real, orientat al servei de cada col·legiat i col·legiada i al del conjunt de professionals, sostenible econòmicament i socialment. I sabem com fer-ho. L’actual Junta ha treballat intensament perquè el Colegio ens permetés avançar en un model respectuós amb l’esforç, el rigor, i l’austeritat amb la qual s’ha treballat a la demarcació de Catalunya. Apostem pel Col·legi Nacional únic i per mantenir la demostrada solidaritat de Catalunya amb altres demarcacions i la Seu Nacional, avançant alhora cap a un model amb major autonomia, dotat dels recursos necessaris per prendre i executar les nostres pròpies decisions, que premiï l’esforç dels col·legiats i col·legiades catalanes, fent-los beneficiaris. I això vol dir canvis i reprendre el projecte de la Fundació.

Podeu consultar els cinc eixos del nostre programa a la pàgina web, on expliquem com ho farem: millorar l’empleabilitat, reforçar la formació i internacionalització, potenciar el nostre compromís amb la societat, millorar els serveis i garantir la viabilitat econòmica.

Però no volem perdre l’oportunitat de reforçar la que és, per sobre de totes, la nostra primera prioritat: l’empleabilitat. Per afavorir l’ocupació cal millorar l’empleabilitat dels nostres perfils, i ho farem potenciant les competències professionals amb una formació orientada a nous àmbits d’ocupació, vinculant el Col·legi amb noves àrees d’activitat interessants per a perfils com els nostres —com l’hàbitat urbà, les smart cities o la logística—, i fent que al col·legi s’imparteixin masterclass. Donarem suport actiu als companys i companyes emprenedors, facilitant l’arrencada dels seus projectes, aportant-los assessorament de qualitat i amb una borsa de treball online avançada. I, a més, ja hem començat a treballar en tot això.

Si passats els quatre anys de mandat, aconseguim una millora substancial de l’ocupació dels companys i companyes, ens podrem sentir satisfets. Però a la candidatura Altisench-Gutiérrez no ens posem límits. Tenim un equip, un programa, i un coneixement de la realitat que ens permet treballar per un nou Col·legi, amb garanties, des del primer dia. I tenint present l’estat de la professió avui, no hi ha temps a perdre.

Retroenllaços per aquesta entrada

  1. Compartim el darrer article de la Candidatura Altisench-Gutiérrez | Camins 2014

Escriu un comentari

4 + 7 =