Opinió

L’atur, els joves i un canvi de model per al Col·legi, principals reptes d’aquests propers quatre anys

El model de Col·legi tal com l’hem conegut en els darrers anys haurà de canviar. Els nous Plans d’Estudis per a la seva adaptació al marc europeu creen noves titulacions i requereixen l’homologació del títol d’Enginyer de Camins. L’avantprojecte de llei de Servicios y Colegios Profesionales també pot fer canviar el paper del Col·legi.

A tot això s’hi sumat la greu crisi econòmica i financera que està afectant, com mai, la situació laboral dels Enginyers de Camins i els ingressos del Col·legi de Catalunya.

Aquests canvis ens obliguen a fer nous plantejaments, alguns a curt termini, per trobar ràpidament els seus efectes, com els que tenen a veure amb l’ajut a la recol·locació dels nostres companys que han perdut la feina. També cal posar en marxa altres actuacions que ens permetin millorar la nostra posició a mig i llarg termini.

En aquests temps de forts canvis a la societat i en els aspectes relacionats amb la professió, cal una revisió profunda dels principis de funcionament del Col·legi. Cal que tinguem una actitud activa que permeti anticipar-nos als esdeveniments, que sortim a buscar els ingressos necessaris per donar els serveis que demanden els nostres col·legiats.

Cal, per tant, reinventar-se. Hem de fer un Col·legi per donar Servei a tots els Enginyers de Camins, amb transparència i independència, obert i participatiu, on s’hi trobin representats amb orgull de pertinença. Un referent a la nostra societat en els temes que ens són propis i que sigui capaç d’adaptar-se als continus canvis del nostre entorn.

Tal com diem, de forma immediata i prioritària cal posar en marxa accions que facilitin l’ocupació dels Col·legiats. Volem millorar les condicions del sector tradicional, incrementant la pressió sobre les Administracions en defensa de les competències de l’ECCP i col·laborant amb altres institucions per generar un corrent d’opinió per convèncer que l’única manera de reduir el 25% d’atur del país és incrementant el nivell d’inversió en infraestructures fins que l’equiparem al % del PIB que tenen els països més avançats d’Europa (hem passat d’invertir el doble que aquests països, en % de PIB, a invertir-ne menys de la tercera part que ells).

Facilitar la internacionalització del col·lectiu, pressionant per la Homologació del títol a nivell Màster segons Bolònya; i recolzant les certificacions CAP i AQPE. Formar els ECCP per incorporar-nos al mercat internacional en les millors condicions de competència amb els nostres col·legues estrangers. Reforçar els llaços amb les associacions d’enginyers internacionals i amb les d’altres països de manera que, des d’aquestes, es pugui donar als nostres col·legiats un major recolzament en la seva estada en aquests països. Generar contactes entre els ECCP que treballen a l’estranger per facilitar el networking del col·lectiu.

Volem també ampliar l’àmbit d’actuació dels ECCP, recuperant la nostra presència en aquelles activitats que sent pròpies per a nosaltres, les havíem abandonat una mica com per exemple el Medi Ambient, els Serveis, la Gestió de Residus, la Planificació i Gestió Urbanística, la Gestió Municipal, etc. D’altra banda, promocionar la presència dels ECCP en noves activitats a les quals no havíem estat molt presents com la logística, les energies, les assegurances, la consultoria, les finances, les institucions europees, etc; organitzant conferències de companys que ja estan treballant en aquestes activitats, fomentant la formació específica que ens permeti tenir la millor preparació per poder accedir a ocupacions en aquests sectors.

El segon repte en importància i que té un major termini de consecució, per ser un canvi de gran importància, és el canvi de model del Col·legi. El Col·legi és una institució que va néixer i s’ha mantingut al llarg de més de 60 anys com a una “obligació legal” i no ha hagut de fer molts esforços per mantenir-se viu. A partir d’ara, el Col·legi haurà de sortir al carrer a guanyar-se al col·legiat amb els seus serveis i amb la defensa dels seus interessos.

Per aquest canvi volem comptar amb l’Escola de Camins (UPC) ja que cal sumar esforços per mantenir una professió de prestigi i amb capacitat d’influència en la societat. Volem comptar també amb vosaltres en aquest procés de redefinició del Col·legi que tots volem i que estem convençuts que serà capaç de sortir reforçat d’aquest procés per afrontar el seu futur:

 NOUS REPTES, MÉS CAMINS, SUMA-T’HI!

Escriu un comentari

7 + 2 =