CAP

Serveis professionals

CAP, el certificat que acredita l’experiència professional

El Certificat d’Actuació Professional en la modalitat Tècnic és gratis per als col·laboradors directes d’un projecte visat. Per als joves, té un preu reduït de 50 €.

Des de la creació dels col·legis professionals com a ens reguladors i garants per a la societat en prevenció d’estafes, abusos i catàstrofes de tota mena, els visats han funcionat com a segell d’exercici legítim de l’activitat, absència d’incompatibilitats, control de qualitat…

Des de fa poc més d’un any, els enginyers de Camins, tant els autors com els que hagin col·laborat en la redacció de projectes però que no hagin visat, poden fer-ho a partir dels Certificats d’Actuació Professional (CAP) en les modalitats de CAP Tècnic o CAP Protec en cas que requereixin d’assegurança per responsabilitat civil.

El CAP és un document expedit pel CECCP a petició dels col·legiats, també a través de l’empresa o institució demandant, que té com a objecte confirmar i registrar cadascuna de les actuacions professionals per acreditar-ne l’autoria, l’experiència professional davant de tercers i oferir garanties de qualitat i responsabilitat.

Les empreses i institucions on treballen enginyers de Camins col·legiats poden demanar el CAP per als seus treballadors com a segell de garantia i qualitat dels serveis prestats dels seus professionals. Disposar d’un equip validat amb el CAP permet acreditar objectivament, davant l’Administració o el client contractant, experiència i capacitat en els àmbits professionals d’interès.

El CAP Tècnic és gratis per als col·laboradors directes d’un projecte visat. Per als joves, té un preu reduït de 50 €. Consulta els preus del CAP Tècnic i el CAP Protec.

Vàlid a nivell internacional

Per aconseguir un cv autentificat i amb validesa internacional, especialment útil per aquells enginyers de Camins que vulguin començar una nova vida laboral a l’estranger, el Col·legi ofereix la possibilitat de fer-ho amb el Certificat d’Experiència Professional (CEP), la unió en un sol document certificat de tots els visats i els CAPs d’un professional.

 

Més informació sobre aquest servei col·legial:

Rafael Luis, departament de Visat.

Tel. 93 204 34 12

Horari d’atenció al col·legiat: de dilluns a divendres, de 08.30 a 13.15 hores.

Web del CAP

Escriu un comentari

3 + 8 =