master

Opinió

L’homologació del títol al de màster, una necessitat

L’homologació del títol d’enginyer de Camins amb el de Màster del Pla Bolonya és una necessitat urgent per als professionals de la nostra disciplina. Així ho ha recordat el president del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A. Santamera, en dos articles publicats recentment a premsa.

Santamera subratlla que en l’actual moment de crisi, en el qual molts companys han de marxar a l’estranger per aconseguir feina, el reconeixement del nostre títol com a màster —doncs així ho avalen els anys de formació i els crèdits cursats— és un factor decisiu per a la nostra competitivitat enfront de professionals d’altres països. I no només a títol individual sinó que el reconeixement de la nostra formació com a màster farà més competitives en el mercat internacional les empreses en les quals treballem ja que clarifica les nostres competències envers altres professions.

“Una vez puesto en marcha el proceso de Bolonia, del que ya van a salir pronto los primeros egresados, es preciso ahora establecer una correlación entre las titulaciones anteriores y estos cuatro nuevos niveles. En el caso concreto de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que han cursado como mínimo 300 créditos ECTS y cinco años de estudios, los así titulados han de ser reconocidos como máster en ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que requiere acreditar idéntica formación”, explica Santamera.

El CICCP ha multiplicat esforços per aconseguir l’homologació de la titulació a la de màster. En aquest sentit, el passat 25 de setembre va presentar una sol·licitud al Govern de l’Estat amb el prec que es proclami i es comuniqui a Brusel·les l’equivalència dels títols prebolonya amb els actuals.

Llegeix ambdós articles als fitxers adjunts.

2s Comentaris

 1. Miquel Alsius

  Homologar el titol es mes que una necessitat.

  Els enginyers prebologna (a la UPC comencé el 2010) que están pel mon son considerats com Grau (ara 4 anys) i haurien de ser Masters. En els concursos internacionals son 6 o 7 punts menys.

  De totes formes no es un tema NOU. Tinc entes que el Ministeri no fa res ( i aixo que es benefici pels espanyols, sense perjudici per a ningu, i no costa un €)

  ¿Qué fa el Col·legi? Ja se que es un problema del Col·legi central pero tambe es un problema per a tots els Enginyers i el nostre de Catalunya com a minim hauria d’empenyer.

  CONCLUSIO. Aquí poca feina, a fora poc valorats ¿no hauria de ser PRIORITARI el solucionar-ho?

  • Camins.cat

   Com bé dius, aquesta és una qüestió greu que ens perjudica a tots els que tenim el títol d’enginyeria de camins i és un tema prioritari a resoldre. Com a Demarcació del Col·legi a Catalunya, la principal dificultat és la impossibilitat d’acció directa en tractar-se d’una competència que correspon al Govern de l’Estat. En aquest moment, en els nostres àmbits d’influència (Generalitat de Catalunya), hi ha ben poca possibilitat d’obtenir resposta de Madrid, per raons òbvies.

   Aquest és un problema de totes les titulacions superiors, però veient la inacció del Ministeri s’ha decidit actuar com a cos i emprendre accions directes adreçats a l’opinió pública.

   Sabem que és prioritat en l’agenda del Colegio Nacional, i des de Catalunya els estem compel·lint de forma continuada a què ho resolguin. Sabem que estan treballant amb ministeris que ens donen suport, especialment amb Fomento.

   Si no hi ha avanços, des de Catalunya proposarem actuacions més contundents que permetin pressionar al Govern. Estem davant d’un clar problema de manca de voluntat política, incomprensible a totes llums.

   Gràcies Miquel pel comentari i salutacions

Escriu un comentari

1 + 8 =