c40-2017-chicago

Crònica

Les ciutats més sostenibles del 2018

Ja coneixem els resultats de l’estudi Indice Cities in Motion 2018 (ICIM), realitzat per l’IESE Business School, i que avalua les ciutats més sostenibles de tot el món. Enguany ha augmentat significativament el nombre de variables analitzades en relació amb les ciutats. S’inclou un total de 83 indicadors que ofereixen una visió àmplia de cada ciutat. Aquesta millora en els indicadors, s’ha traduït en l’anàlisi d’un menor nombre de ciutats pel que fa a l’edició anterior, però no deixen de ser 165 ciutats (74 d’elles, capitals) representant a un total de 80 països, afegint-se a l’estudi 13 noves ciutats.

En relació a les dimensions analitzades han estat nou: capital humà, cohesió social, economia, governança, medi ambient, mobilitat i transport, planificació urbana, projecció internacional i tecnologia. Aquests nous plantejaments de ciutat ofereixen nombroses oportunitats de negoci i possibilitats de col·laboració entre els diferents actors que participen.

Aquest és el rànquing de les seves nou dimensions:

Economia
La ciutat que encapçala el rànquing en aquesta dimensió és Nova York (Estats Units), que aconsegueix nivells relativament alts en tots els indicadors, però destaca especialment pel seu elevat PIB i pel nombre d’empreses matrius que cotitzen en borsa. Cal esmentar que el top10 d’aquesta dimensió està integrat per un total de 6 ciutats nord-americanes.

Cohesió social
Hèlsinki (Finlàndia) és la ciutat que major qualificació obté en aquesta dimensió. Es tracta d’una urbs que compta amb una baixa taxa de desocupació i una distribució d’ingressos equitativa, i presenta el percentatge més alt de dones en càrrecs de responsabilitat (més d’un 70%). En aquesta dimensió, 9 de les 10 primeres ciutats del rànquing són europees.

Capital humà
La ciutat que ocupa el primer lloc en aquesta dimensió és Londres (Regne Unit), que destaca per comptar amb la major quantitat d’escoles de direcció d’empreses de primer nivell, així com per ser la que té un major nombre d’universitats. També posseeix una elevada proporció de població amb estudis secundaris i superiors, i és una capital que compta amb una gran oferta cultural en teatres, museus i galeries d’art. Encara que el primer lloc ho ocupa Londres, el top 10 del rànquing d’aquesta dimensió està integrat per 5 ciutats nord-americanes.

Medi ambient
En aquesta dimensió, les ciutats que estan millor posicionades són Reykjavík (Islàndia) i Wellington (Nova Zelanda). Aquestes es troben en els primers llocs del Indice d’acompliment ambiental (EPI, per les seves sigles en anglès) i presenten baixos índexs de pol·lució i contaminació PM2,5 i PM10, indicadors que mesuren la quantitat de partícules en l’aire el diàmetre del qual és menor a 2,5 μm i a 10 μm, respectivament. Així mateix, Reykjavík també sobresurt per les fonts d’aigua renovables que posseeix. Aquest any, destaca en el top 10 del rànquing l’entrada de San José i Montevideo, dues ciutats del centre i el sud d’Amèrica, respectivament.

Governança
En aquesta dimensió, el primer lloc ho ocupa la capital de Suïssa, Berna, que mostra un bon acompliment en l’índex de percepció de la corrupció, les reserves per càpita i l’alt nombre d’ambaixades. És destacable que 3 ciutats helvètiques es trobin entre les 10 primeres del rànquing d’aquesta dimensió.

Tecnologia
La ciutat d’Hong Kong (Xina) es troba en el primer lloc d’aquest rànquing. Posseeix un elevat Índex de Cobertura de la Innovació (ICI), gairebé el 100% de la seva població té telèfons mòbils i disposa d’un gran nombre de punts d’accés a wifi. Així mateix, també despunta pel nombre d’usuaris de xarxes socials i de telèfons mòbils per càpita. Dins de les ciutats que ocupen les 10 primeres posicions, es troben tres asiàtiques, tres europees i dues d’Orient Mitjà.

Planificació urbana
Nova York (Estats Units) és la ciutat que obté el primer lloc en aquesta dimensió. Destaca pel seu gran desenvolupament en infraestructura, amb un elevat nombre d’edificis i gratacels. cal esmentar que gairebé el 100% de la població té accés a instal·lacions sanitàries adequades i que compta amb un nombre reduït de persones per llar. Així mateix, cal subratllar que 6 ciutats nord-americanes es troben en el top 10 d’aquesta dimensió, 4 de les quals són canadenques.

Mobilitat i transport
París (França) és la primera del rànquing i està caracteritzada pel seu sistema de metre, el desenvolupament del seu sistema d’utilització de bicicletes compartides, el tren d’alta velocitat i el nombre de rutes aèries d’entrada que posseeix. De les 10 primeres del rànquing d’aquesta dimensió, 6 ciutats són europees i 3 asiàtiques.

Projecció internacional
Igual que l’any passat, París (França) és la ciutat que lidera aquesta dimensió, mentre que Londres (Regne Unit) se situa en segona posició. La Ciutat de la Llum és la segona amb més turistes internacionals i està a la cambra posada en el rànquing d’urbs amb un major nombre de fotos pujades a la plataforma Panoramio de Google. També és la ciutat on s’organitza la major quantitat de trobades, congressos i reunions internacionals. Per la seva banda, Londres és la que atreu un major nombre de passatgers d’aerolínies, la qual cosa és coherent amb el fet que es tracti d’una de les ciutats amb major quantitat de rutes aèries. Addicionalment, ambdues urbs destaquen per l’important nombre d’hotels que posseeixen. Dins de les 10 primeres ciutats d’aquesta dimensió es troben 5 europees, 2 nord-americanes i 2 asiàtiques

 

Font: World Economic Forum i ecointeligencia.com

Escriu un comentari

8 + 8 =