Març15-2141

Residus i medi ambient

Remodelació de la planta de triatge de Molins de Rei

La planta de triatge de Molins de Rei és una planta de selecció d’envasos que dona servei majoritari als municipis metropolitans que fan servir el sistema de quatre fraccions o residu mínim.
En aquest sistema s’utilitzen quatre contenidors: el de la fracció orgànica, el de la fracció inorgànica, el de paper i cartró i el de vidre.

Aquesta planta separa i embala per material els envasos procedents del contenidor de fracció inorgànica del residu municipal (FIRM), a fi d’enviar cada material al reciclador corresponent. La capacitat de la planta de triatge és de 20.000 t/any, amb una superfície de 4.000m².
Abans de les obres de remodelació, la separació que es feia a la planta de triatge de Molins de Rei permetia recuperar aproximadament el 16 % del total en pes de la matèria entrada. Les obres d’ampliació i millora consisteixen en l’ampliació de la nau existent en 660 m2 i la plataforma exterior actual en 500 m2, amb la qual cosa es podrà incrementar la capacitat actual de la platja de recepció, modificar i ampliar la línia de triatge i dotar-la de més automatització. Aquesta ampliació permet ampliar la capacitat actual de la platja de recepció i modificar i ampliar la línia de triatge i dotar-la de més automatització. També es milloren les condicions de treball tant pel que fa a la seguretat i salut com a les condicions intrínseques laboral.

foto comissió residus

 

De tots els aspectes en què s’ha intervingut per a la renovació i millora del funcionament de la planta, cal destacar per la seva funcionalitat tres elements que en modifiquen i en milloren el funcionament, i són: separador balístic, aspirador de film i separadors òptics. Val la pena explicar amb una mica de detall el rendiment de la planta en funció del material que prové del contenidor de rebuig.
D’acord amb la caracterització del material d’entrada, feta a la planta, conforme al protocol de l’empresa ECOEMBES, hi ha un 38,65 % en pes de material recuperable, que correspon a envasos, vidre i paper i cartró i un 61,35 % del pes que correspon a material no recuperable.

D’entrada, més de la meitat de les tones que s’aporten a la planta no són recuperables i representen una despesa important: la recollida i el transport a la planta, el procés de selecció i el transport a la planta de tractament final. Del material recuperable, que representa el 8,65 % , podem veure a la taula següent el rendiment que se n’obté del procés de selecció:

foto bona residuis 2

 

 

Escriu un comentari

2 + 3 =