Urbanisme

Eliminar semàfors per incentivar el civisme

Aquest vídeo explica el procés de transformació d’una saturada cruïlla de la localitat anglesa Poynton que, amb poc més de 15.000 habitants, patia un greu problema de congestió amb una circulació de més de 20.000 vehicles per dia, molts d’ells camions articulats pesants.

En aquesta cruïlla s’havien anat acumulant, al llarg dels anys, gran quantitat de senyals, tant lluminoses com d’advertència que, a més de generar problemes greus de tràfic per congestions, amb les conseqüents molèsties de fums i sorolls, havien incrementat el nombre d’accidents, especialment amb vianants. La degradació d’aquest espai urbà era considerable.

Amb l’objectiu de resoldre aquest problema, fa més d’un any es va procedir a una transformació radical d’aquest espai amb el doble objectiu de convertir la cruïlla en un espai amable pels ciutadans i, de l’altre, reduir les congestions de trànsit. La solució ideada pels enginyers va ser eliminar la senyalització i els semàfors de l’encreuament principal i en el seu lloc han construït una doble rotonda pràcticament unida.

Poynton Junction

Amb les obres de transformació van desaparèixer tant vials, com voreres, passos de vianants semàfors, esdevenint un espai compartit per tot tipus d’usuaris, conductors de tota mena de vehicles i ciutadans a peu, la qual cosa exigia una conducta respectuosa per part de tots. Amb la implantació d’aquesta senzilla i valenta infraestructura s’han aconseguit assolir els objectius: guanyar fluidesa amb el trànsit i crear un espai urbà de qualitat.

Encara que pugui semblar que amb aquesta solució el risc d’accidents augmenta, les dades són contundents: en els tres anys anteriors al canvi va haver-hi 17 accidents amb resultat de lesions en aquest punt de la carretera. En el primer any de funcionament després del canvi, només hi ha hagut una col·lisió amb resultat d’un vianant ferit lleu.

Podeu veure en el vídeo com era la circulació abans i després de l’actuació, i com és possible crear un flux continu, a baixa velocitat, que afavoreixi el trànsit de tots els usuaris de la via en un espai compartit.

Fonts: Tecnocarreteras, Martin Cassini

Poynton Junction 2

Escriu un comentari

3 + 8 =