Avaluacio-infraestructures

Sector

La necessitat d’avaluació prèvia de la rendibilitat de les infraestructures

El MAIT, promogut pel Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports a Catalunya, es consolida com a referent en metodologia d’avaluació per a infraestructures del transport.

Al juliol de l’any 2010 el Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports a Catalunya va presentar la primera versió del MAIT, el mètode d’avaluació d’infraestructures del transport, amb la que proposava la uniformització dels criteris d’avaluació d’infraestructures, com una eina que ha de dotar de base objectiva a la presa de decisions, tant d’implantar una nova infraestructura, com de l’anàlisi de quina és la millor opció davant diferents alternatives.

La base, i factor diferencial, de la proposta que va fer el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, és l’avaluació multi-criteri, on s’analitzen els aspectes econòmics, socials i mediambientals aportant elements que racionalitzen la presa de decisions.

El Col·legi, amb motiu de la presentació als companys i a l’opinió pública del MAIT, va apostar per, en primer lloc, la uniformització del mètode, és a dir, per un model aplicable a tot tipus d’infraestructures similars i adoptable per qualsevol administració pública, d’aquesta manera s’evita pervertir el sistema amb la utilització de mètodes diferents amb resultats diferents, obrint la possibilitat d’instrumentalitzar de forma arbitrària els resultats.

En segon lloc, el Col·legi creu que cal la generalització del seu ús pels diferents departaments d’una mateixa administració. Així aquesta avaluació multi-criteri ajuda a la priorització d’inversions, segons el resultat de l’anàlisi.

Òbviament, la utilització d’aquesta eina no té com a objectiu impedir o limitar la decisió política, que al cap i a la fi és que té el mandat de la ciutadania, sinó que, d’una banda evita l’arbitrarietat en la presa de decisions, però de l’altra, apareix com un bon aliat del polític en la justificació objectiva de terminades decisions poc populars.

Cal dir que la utilització d’un mètode d’avaluació multi-criteri és una pràctica obligada a bona part dels països del nord d’Europa i que a l’estat espanyol és una pràctica excepcional. Les institucions britàniques ja fa gairebé 30 anys que van començar a fer servir mètodes d’avaluació de projectes de transports. També en organismes com ara la Comissió Europea o el Banc Europeu d’Inversions, aquesta és una pràctica sistemàtica.

L’any 2011, la Generalitat va aprovar un decret on s’especificava que totes les obres que requerissinuna inversió superior als 25 milions d’euros havien de ser avaluades prèviament. En aquesta direcció, a mitjans de l’any passat, el Col·legi de Camins va signar un acord amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l’Autoritat del transport Metropolità de Barcelona (ATM) per fixar un marc de treball que els permetés definir les guies de sistemes d’avaluacions específics per a totes les infraestructures de transport: ferroviari, per carretera, públic de superfície, aeri i marítim.

En el proper número de la revista de Col·legi, Camins.cat, la secció “A fons” fa referència al MAIT i ens apropa a quatre casos reals en els quals es va utilitzar per avaluar l’impacte econòmic, social i mediambiental de la implantació d’unes infraestructures. Els casos que us oferirem amb la revista de gener són:

 • Els accessos terrestres al Port de Barcelona
 • La nova xarxa ortogonal d’autobusos a Barcelona
 • El Tramvia a la Badia de Palma
 • La connexió de les línies de tramvia per la Diagonal a Barcelona

1 Comentari

 1. Mateu Turró

  Vaig assessorar l’elaboració del MAIT i penso que el concepte és senzill i bo, però necessitem encara aprofundir en dos temes claus:
  a) els valors dels paràmetres que més influeixen en els resultats de l’ànàlisi cost-benefici, com el valor dels estalvis de temps, i
  b) la incorporació dels aspectes macroeconòmics, de manera que reprodueixin millor la cojuntura i s’evitin possibles duplicitats.
  A la UPC i al CENIT hi estem treballant i convidem a tothom que vulgui participar en les dicussions sobre aquestes qüestions que ens ho faci saber.

Escriu un comentari

9 + 7 =